За нас

Цели на сдружението

Основна цел на сдружението е да допринася за подобряване и осъвременяване на медицинската теория и практика в България чрез съвременните научни, практически и информационно-образователни средства.

Сдружението се стреми да представя постиженията на медицинската наука и практика в областта на предотвратяване, ранно откриване, диагностика и лечение на заболяванията, с акцент върху социално значимите заразни и незаразни заболявания, онкологичните и детските болести.  За целта сдружението полага усилия за широко разясняване на безспорната необходимост и полза от превенцията и профилактиката в т.ч. и имунизациите като интервенции в здравеопазването за предпазване на населението от заболявания.

Друга важна цел на сдружението е да работи за постигане на професионално усъвършенстване и квалификация на медицинските специалисти в областта на предотвратяването, ранното откриване, диагностиката и лечението на социално значимите заразни и незаразни заболявания в България.

blocks-image-91 (Demo)

Нашата мисия

Осигуряване на възможности за съвместна работа, професионално сътрудничество и лоялно партньорство с неправителствени и правителствени организации, които са включени или са отговорни за осъществяването на политиките за предотвратяване, ранно откриване, диагностика и лечение на социално значимите заразни и незаразни заболяванията в България, включително чрез осъществяване на международно научно сътрудничество.

  • Ние се ангажираме с участия в публични изяви, национални и международни научни мероприятия, подготовка и разпространяване на специализирана литература, видео и аудио материали за промоция на здравословни начини на живот и превенция на заболяванията.
  • В тази връзка ние организираме и участие в конференции, семинари, обучения, дискусии и други подобни мероприятия, свързани с предоставяне на научно-популярна информация за здравните рискове, пред които е изправено съвременното общество и възможностите, които медицинската наука предлага за предотвратяването, ранното откриване, диагностиката и лечението на социално значимите заразни и незаразни заболявания.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.