Какво трябва да знаете

Безопасността на пациентите е едно от най-важните предизвикателства пред системата на здравеопазването не само у нас, но и пред всички съвременни здравни системи.

В тази връзка през 2004 г. Световната здравна организация (СЗО) лансира своята инициатива за създаване на международно общество за безопасност на пациентите в глобален мащаб (Световен алианс за безопасност на пациентите). Целта е чрез този Алианс да се обединят усилията на правителствени, неправителствени, лекарски и пациентски организации на всички страни членки за редуциране на нежеланите здравни и социални последствия от инфекциите, свързани със здравните грижи (вътре болничните инфекции).

Целта е да се осигури по-добра информираност за тежестта на проблема и да се обединят усилията за редуциране на нозокомиалните инфекции. Разбирайки голямата тежест на заболяванията и сериозното икономическо въздействие, което вътре болничните инфекции оказват на пациентите и здравните системи по целия свят бе създадена програмата „Безопасност на пациента – глобално предизвикателство” на Световния алианс за безопасност на пациентите, чиято основна цел е намаляване на вътре болничните инфекции на световно ниво.

Българската система за наблюдение на грип и остри респираторни инфекции (ARI) е част от националната система за надзор на заразните болести. През периода 1969 – 2000 г. цялото население на 28-те големи града (административни, областни центрове) е включено в рутинното наблюдение на грипа и ARI. Надзорът за грип и ARI е създаден през 2000 г. До 10% от всички здравни заведения във всеки областен център са избрани на доброволни начала и са включени в мрежата за наблюдение.

През 2007 г. беше създадена уеб-базирана информационна система за наблюдение на грипния грип и ARI. Методът на процентили е използван за определяне на нивата на интензивност на грип и ARI. Аритметичните и геометричните стойности се използват за оценка на седмичните честоти.

Системата представлява уеб-базиран инструмент за събиране, валидиране и анализ на данните за честотата в областните центрове на страната и за разпространение на обобщените данни до всички нива и институции, отговорни за превантивните и контролни мерки по време на грипните епидемии. Разработени са различни форми за събиране на информация за случаи на грип и ARI, заедно с програми за автоматично генериране на разнообразни обобщени ежедневни, седмични и други периодични отчети, както и динамични графики и статистически отчети с опции за избор на период, област и възрастова група. Данните се събират, докладват и анализират ежеседмично през периода 1 април – 30 октомври и всеки ден от 1 ноември до 31 март.

Информационната система отговаря на международните изисквания за специфичност, чувствителност и навременност и е лесна за използване. Повече информация и данни могат да бъдат намерени на адрес: https://grippe.gateway.bg/

Инициатор е Регионалният офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа. Кампанията се проведе за пръв път през 2013 г., като продължение на Европейската имунизационна седмица. Всяка година страните провеждат събития, чиято цел е да се повиши осведомеността относно грипа, да се увеличи приема на сезонна ваксина срещу грип сред рисковите групи – възрастните хора, бременните жени, малките деца, хората със здравословни проблеми и работещите в здравеопазването.

Всяка година през третата седмица на октомври европейските държави, сред които и България, провеждат информационна кампания за повишаване на осведомеността относно грипа. Всяка година във фокуса на инициативата се поставят различни групи от населението, които са в повишен риск от заразяване и последващи усложнения, които понякога за животозастрашаващи.  През 2020 година година информационната кампания ще бъде насочена основно към възрастните хора, които са особено уязвими и към инфекция със SARS-CoV-2.

Според СЗО грипът обикновено е леко протичащо заболяване и повечето хора се възстановяват бързо. Въпреки това, грипните вируси могат да причинят усложнения и смърт. Експертите припомнят, че най-добрият начин за предотвратяване на грипа е чрез ваксиниране. В България традиционно противогрипна ваксина си поставят едва около 2-3% от българите. От 2019 година у нас се изпълнява  Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип (2019 – 2024 г.). През грипния сезон 2019-2020 чрез тази програма безплатно бяха ваксинирани близо 180 хил. българи на възраст на 60 и повече години.

Всяка година през месец ноември СЗО организира провеждане на Световната седмица на осведоменост за антибиотиците (WAAW). Кампанията има за цел да повиши глобалната осведоменост за антибиотичната резистентност и да насърчи най-добрите практики сред широката общественост, здравните работници и политиците, за да се избегне по-нататъшното появяване и разпространение на антибиотична резистентност. СЗО подкрепя дейностите и събитията на Световната седмица за информиране за антибиотиците (WAAW) и нас като предоставя техническа, така и финансова подкрепа за мероприятията в България.

Европейският ден за осведоменост на антибиотиците е годишна европейска инициатива за обществено здраве, която се провежда в рамките на WAAW с акцент върху повишаване на осведомеността относно заплахата за общественото здраве от резистентността на антибиотици и значението на разумната им употреба . Последните данни потвърждават, че в Европейския съюз броят на пациентите, заразени от резистентни бактерии, се увеличава и че антибиотичната резистентност е основна заплаха за общественото здраве.

От откриването си антибиотиците служат като крайъгълен камък на съвременната медицина. Все пак постоянната употреба и злоупотреба с антибиотици в здравето на хората и животните насърчават появата и разпространението на антибиотична резистентност, което се случва, когато микроби, като бактерии, станат резистентни към лекарствата, използвани за тяхното лечение. Неправилната употреба на антибиотици е изключително тревожна тенденция в целия свят. Това кара хората да развият резистентност към тези лекарства. Данните от националното наблюдение за последните години показват средни нива на резистентност на най-често срещаните патогени в страната. Нерационалното и ненужно приложение на антибиотици е основният фактор, допринасящ за рязкото увеличение на антибиотика.

Европейската имунизационна седмица е инициатива, подета и координирана от Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (WHO/Europe) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и отбелязвана  от всички страни членки на ЕС. Тя стартира през 2006 година, а в България – 2008 година. В рамките на една седмица, през м. април, държавите от европейския регион се обединяват под слогана „Предпази, защити, ваксинирай”. Страните членки изпълняват различни активности, чрез които да информират и ангажират основните прицелни групи, като основната цел на комуникацията е насочена към предизвикателствата, които срещаме по отношение на имунизацията като цяло. Основната цел на кампанията е да се повиши имунизационният обхват на населението чрез издигане на високо ниво на общественото съзнание за нуждите и правото на всеки гражданин да бъде защитен от ваксинопредотвратими заболявания. Чрез инициативата се цели спомагане и за укрепване на националните имунизационни системи със специално внимание към уязвимите групи.

В България събитието има за цел улесняване на достъпа до здравните структури, които предоставят тази услуга, повишаване имунизационния обхват на населението, предоставяне на необходимата научна информация и обучение на медицинския персонал, широка обществена, вкл. медийна подкрепа.

Vaccines Europe, е специализирана група за ваксини в рамките на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), професионалната асоциация на иновативната фармацевтична индустрия в Европа.

Групата подкрепя усилията на държавите-членки и Европейската комисия (ЕК) за предотвратяване на едновременни огнища на сезонен грип и COVID-19, което би поставило значително напрежение върху здравните системи. До 2020 г. се наблюдава повишено търсене на противогрипни ваксини, тъй като здравните власти се стремят да предпазят  хората в риск от грипни усложнения, както във така и извън болницата и практиките в общността.

Понастоящем производителите на ваксини предвиждат да изпълнят своите договорени ангажименти за доставки за сезона 2020-2021 на Европейския съюз (ЕС), които могат да включват всяко увеличено търсене на предлагане от тях от държавите-членки на ЕС. Въпреки това, като се имат предвид сроковете за производство на противогрипни ваксини (12-18 месеца), всяко неочаквано, значително, повишено търсене на сезонната противогрипна ваксина 2020-2021 в даден момент от време ще бъде трудно, ако не и невъзможно да бъде задоволено. В крайна сметка всички допълнителни налични сезонни грипни ваксини, които могат да бъдат доставени за сезон 2020-2021, зависят от производителите, с които здравният орган на държава-членка преговаря.

Все още никой не знае каква ще бъде епидемиологията на COVID-19 през есента, когато ще стартира кампанията за имунизация срещу сезонния грип и ако мерките за социално дистанциране бъдат въведени отново, трябва внимателно да се планира правилното прилагане на противогрипната имунизация, която може да създаде значителни предизвикателства. Те трябва да  се предвидят отсега, така че да се осигури прилагането на всички ваксини.

Предвид риска от продължаване или засилване на COVID-19 пандемията през предстоящата европейска зима, държавите-членки се приканват незабавно да започнат планирането на изпълнението на имунизационните програми за грип, за да осигурят оптимален достъп до и обхват с противогрипни ваксини сред целевите групи през сезона 2020-2021 т.е. хората с хронични заболявания, тези на възраст 65 и повече години и малки деца.

www.vaccineseurope.eu

Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.