Всяка година през месец ноември СЗО организира провеждане на Световната седмица на осведоменост за антибиотиците (WAAW). Кампанията има за цел да повиши глобалната осведоменост за антибиотичната резистентност и да насърчи най-добрите практики сред широката общественост, здравните работници и политиците, за да се избегне по-нататъшното появяване и разпространение на антибиотична резистентност. СЗО подкрепя дейностите и събитията на Световната седмица за информиране за антибиотиците (WAAW) и нас като предоставя техническа, така и финансова подкрепа за мероприятията в България.

Европейският ден за осведоменост на антибиотиците е годишна европейска инициатива за обществено здраве, която се провежда в рамките на WAAW с акцент върху повишаване на осведомеността относно заплахата за общественото здраве от резистентността на антибиотици и значението на разумната им употреба . Последните данни потвърждават, че в Европейския съюз броят на пациентите, заразени от резистентни бактерии, се увеличава и че антибиотичната резистентност е основна заплаха за общественото здраве.

От откриването си антибиотиците служат като крайъгълен камък на съвременната медицина. Все пак постоянната употреба и злоупотреба с антибиотици в здравето на хората и животните насърчават появата и разпространението на антибиотична резистентност, което се случва, когато микроби, като бактерии, станат резистентни към лекарствата, използвани за тяхното лечение. Неправилната употреба на антибиотици е изключително тревожна тенденция в целия свят. Това кара хората да развият резистентност към тези лекарства. Данните от националното наблюдение за последните години показват средни нива на резистентност на най-често срещаните патогени в страната. Нерационалното и ненужно приложение на антибиотици е основният фактор, допринасящ за рязкото увеличение на антибиотика.

Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.