Европейската имунизационна седмица е инициатива, подета и координирана от Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (WHO/Europe) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и отбелязвана  от всички страни членки на ЕС. Тя стартира през 2006 година, а в България – 2008 година. В рамките на една седмица, през м. април, държавите от европейския регион се обединяват под слогана „Предпази, защити, ваксинирай”. Страните членки изпълняват различни активности, чрез които да информират и ангажират основните прицелни групи, като основната цел на комуникацията е насочена към предизвикателствата, които срещаме по отношение на имунизацията като цяло. Основната цел на кампанията е да се повиши имунизационният обхват на населението чрез издигане на високо ниво на общественото съзнание за нуждите и правото на всеки гражданин да бъде защитен от ваксинопредотвратими заболявания. Чрез инициативата се цели спомагане и за укрепване на националните имунизационни системи със специално внимание към уязвимите групи.

В България събитието има за цел улесняване на достъпа до здравните структури, които предоставят тази услуга, повишаване имунизационния обхват на населението, предоставяне на необходимата научна информация и обучение на медицинския персонал, широка обществена, вкл. медийна подкрепа.

Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.