ЗА НАС

Българското сдружение по иновативна медицина (БСИМ) е юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е създадено от лекари – специалисти в различни области на медицината с цел  проучване и оценка на новостите в медицинската наука и практика и тяхното внедряване в здравеопазването и по специално в областите: промоция на здравето, превенция на обществено значими заболявания, повишаване информираността и професионалната квалификация на медицинските професионалисти. Дружеството е специализирано в провеждане на образователни дейности и кампании, предназначени за подобряване на здравословното състояние на населението в България, както и в изготвяне на информационни материали за медиите и широката общественост.

Една от основните цели на Сдружението е подпомагане повишаването на професионалната квалификация на  медицински специалисти в областта на предотвратяването, ранното откриване, диагностиката и лечението на обществено значими заразни и незаразни заболявания. За целта Сдружението развива активна дейност за организиране и спонсориране участието на водещи медицински експерти в научни конгреси в България, Европа и по света.

Сдружението осигурява професионални консултации при разработване, внедряване и оценка на програми за предотвратяване, ранно откриване, диагностика и лечение на заболявания.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Безопасността на пациентите е едно от най-важните предизвикателства пред системата на здравеопазването не само у нас, но и пред всички…

Прочети повече

Българската система за наблюдение на грип и остри респираторни инфекции (ARI) е част от националната система за надзор на заразните…

Прочети повече

Инициатор е Регионалният офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа. Кампанията се проведе за пръв път през 2013 г.,…

Прочети повече

Всяка година през месец ноември СЗО организира провеждане на Световната седмица на осведоменост за антибиотиците (WAAW). Кампанията има за цел…

Прочети повече

Европейската имунизационна седмица е инициатива, подета и координирана от Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (WHO/Europe) и Европейския център…

Прочети повече

Vaccines Europe, е специализирана група за ваксини в рамките на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), професионалната асоциация…

Прочети повече

ПОСЛЕДНи НОВИНИ

blocks-image-134 (Demo)
БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Безопасността на пациентите е едно от най-важните предизвикателства пред системата на здравеопазването не само у нас, но и пред всички…

blocks-image-89 (Demo)
НАБЛЮДЕНИЕ НА ГРИП И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ (ARI)

Българската система за наблюдение на грип и остри респираторни инфекции (ARI) е част от националната система за надзор на заразните…

blocks-image-55 (Demo)
ЕВРОПЕЙСКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ГРИПА

Инициатор е Регионалният офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа. Кампанията се проведе за пръв път през 2013 г.,…

Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.