Събития

Минали

Кръгла маса на тема: “Съвременни аспекти в профилактиката и лечението на острите респираторни заболявания”
На 19 септември 2018 г., под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание се проведе кръгла маса на тема: "Съвременни аспекти в профилактиката и лечението на острите респираторни заболявания". Организатор на форума е Българското сдружение по иновативна медицина (БСИМ). Събитието се проведе по повод 100-годишнината от първата грипна пандемия и първичната профилактика на грипните заболявания. На форума бяха обсъдени актуални данни от епидемиологичния надзор на острите респираторни заболявания у нас, европейските практики за превенция на сезонния грип и проекта за национална програма за подобряване профилактиката на сезонния грип в България. Предвид настъпващия есенно-зимен сезон, акцентът бе поставен върху грипа и ползата от ваксинопрофилактиката. Направен беше преглед на постиженията в медицината за справянето с острите респираторни заболявания от регистрирането на първата грипна пандемия преди 100 години до 2018 година. В рамките на форума народните представители от Комисията по здравеопазването, представителите на отговорните институции, съсловните, професионалните и пациентски организации и водещи медицински специалисти в областта на епидемиологията, инфекциозните болести, педиатрията и общественото здравеопазване обсъдиха последните достижения на превантивната медицина и рисковете за здравето през предстоящия есенно-зимен сезон 2018/2019г.
Семинар-обучение за работа със системата за сентинелен надзор на ОРЗ, тежките ОРЗ и грипоподобните заболявания
На 12-13-ти март 2019 г. Българско сдружение за иновативна медицина (БСИМ) проведе семинар-обучение на здравни журналисти за работа със системата за сентинелен надзор на ОРЗ, тежките ОРЗ и грипоподобните заболявания (ARI, SARI, ILI). Уеб базираната система дава възможност за набиране на данни регистрираните случаи хоспитализирани с респираторни заболявания, управление на данните и наблюдение на огнища. Семинарът се проведе в град Правец и беше организиран от БСИМ с подкрепата на офиса на СЗО в София, Югоизточния европейски център за наблюдение и контрол на инфекциозните болести (SECID) - Тирана, МЗ и НЦЗПБ.
Семинар за журналисти на тема „Защитени заедно, #Ваксините Действат ”
БСИМ организира провеждането на семинар за журналисти на тема „Защитени заедно, # Ваксините Действат”. Семинарът се проведе с участието на водещи национални експерти, които запознаха участниците с предимствата на ваксинопрофилактиката за ограничаване на заболяванията с епидемичен потенциал като грип, морбили, варицела, коклюш и др. Обсъдени бяха нови подходи за повишаване имунизационния обхват за ограничаване епидемиите от заразни заболявания, както и промените в националните програми за ваксинопрофилактика заедно с очакваните допълнения в Националния имунизационен календа. Разгледани бяха правилата за надзор над безопасността на ваксините в нашата страна. Мероприятието се проведе на 19 - 20-и април 2019 г. в комплекс „Старосел“.
БСИМ участва в 13-тия международен Ротавирусен симпозиум, проведен в Минск 29-31 август 2019 г.
Семинарът беше открит от Наталия Жукова, заместник-министър на здравеопазването, Беларус. Представена беше актуална информация относно последното проучване на глобалната тежест на заболяванията сред деца под 5 години, дейността на Глобалната мрежа за наблюдение на детската диария, новите данни за патогените, свързани с остра диария при деца и промените в етиологията на диарийното заболяване след въвеждането на ротавирусна ваксина. Демонстрирани бяха научни данни за ползите от ваксинацията срещу ротавирус с човешка ротавирусна ваксина; уроци, извлечени от проучването за въздействието 2006-2017г., както и последните постижения в развитието на инактивирана ротавирусна ваксина. Изнесени бяха презентации за въздействието неонаталната ротавирусна инфекция върху имунния отговор на ротавирусна ваксина. Обсъдена беше рентабилността и съотношението риск-полза от ротавирусна ваксинация при 21 страни със среден доход в Европейския регион.
СТАНОВИЩЕ ЗА ПОЛЗАТА ОТ ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА ДЕТСКИТЕ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
Национална информационна кампания по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“
Българско сдружение по иновативна медицина и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ организираха провеждането на национална информационна кампания по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“. Кампанията бе открита на 27 ноември 2019 г., в сградата на Народното събрание (пл. „Народно събрание“ № 2). Събитието се проведе под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание и е част от проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, който стартира през март 2010 г. и обединява усилията на държавния, неправителствения и частния сектор за подобряване на сътрудничеството между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции. Във фоайето на Народното събрание бяха изложени четири информационни щанда, на които народните представители и гостите да се запознаят с постиженията и дейността на здравните медиатори.
БСИМ участва в международна обучителна среща VaxExcel 2019 – Промяна на европейския пейзаж в противогрипната ваксинация – 5 ноември 2019 г. в Centrе de Conférence, Институт Пастьор
Срещата имаше за цел улесняване на обмена между здравните експерти в цяла Европа относно стратегиите за имунизация срещу грип и необходимостта от тяхното оптимизиране за подобряване на обхвата на ваксинация срещу грип в Европа. Обсъдени бяха възможностите за подобряване на осведомеността относно пряката и непряката тежест на грипа, включително клиничната тежест, социално-икономическата тежест и динамиката на инфекциите в ключови популации. Проведе се обучение по технологиите за производство на ваксини и годишния процес на избор на щам и последиците, които това може да има върху приема на ваксините и ваксинационния обхват. Дискутирано беше несъответствието между съобщенията около ваксинацията от гледна точка на развитието и науката спрямо общественото възприятие и влиянието, което неправилното общуване може да окаже върху обхвата на ваксинирането.
БСИМ участва в VІ експертна среща по ваксинопрофилактика, организирана от Българска педиатрична асоциация.
Шестата експертна среща между водещи специалисти в областта на епидемиологията, инфекциозните болести, вирусологията, педиатрията и фармакоикономиката, както и представители на държавната администрация се проведе на 28 - 29 февруари 2020 г. в Риу Резорт. Основната цел на срещата беше обсъждане на някои практически аспекти на ваксинационната политика в България. Основните теми бяха:
o Обявяването на антиваксиналните движения като глобална здравна заплаха на 18 януари 2019 г. от СЗО, която оповести актуализирания списък с най-големите здравни заплахи за човечеството за 2019 г. Сред тях наред с ебола, грипни пандемии, СПИН… като сериозна глобална заплаха се нареди и "нежеланието за ваксинация", популярно като антиваксърство.
o Поуки от проведената на 12.09.2019 г. „Глобална среща на високо равнище за имунизациите“ между Европейската комисия и СЗО. на 12 септември 2019 г. относно ваксинопрофилакииката и какво послание специалистите трябва да изпратят до политиците.
o Преглед на изпълнението на националните програми по ваксинопрофилактика на рак на маточната шийка, грип и ротавирусния гастроентерит.
На срещата беше обсъдено, а впоследствие изработено и прието КОНСЕНСУСНО

Настоящи

Уебинар
БСИМ организира провеждане на научно-популярен уебинар, предназначен за здравните журналисти. Намерението е уебинарът да е посветен на превенцията и първичната профилактика на заразните заболявания. Предвижда се да бъдат изнесени и обсъдени данни от националната система за регистрация и контрол на заразните заболявания, да бъде направен анализ на хода на SARS-Cov2 пандемията в България и ЕС, както и бъдещите мерки за предотвратяване и контрол на евентуална втора вълна на инфекции с този вирус. Ще бъде обсъдена необходимостта от въвеждане на масова ваксинопрофилактика срещу варицела, второто продължение на Националната програма за превенция на рак на маточната шийка, предпазване на уязвими групи на възраст над 60 години от инвазивни пневмококови инфекции и подготовката за предстоящия грипен сезон в контекста на Националната програма за грипа. Уебинарът е планиран за 16-ти септември 2020 г.
Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.