Българската система за наблюдение на грип и остри респираторни инфекции (ARI) е част от националната система за надзор на заразните болести. През периода 1969 – 2000 г. цялото население на 28-те големи града (административни, областни центрове) е включено в рутинното наблюдение на грипа и ARI. Надзорът за грип и ARI е създаден през 2000 г. До 10% от всички здравни заведения във всеки областен център са избрани на доброволни начала и са включени в мрежата за наблюдение.

През 2007 г. беше създадена уеб-базирана информационна система за наблюдение на грипния грип и ARI. Методът на процентили е използван за определяне на нивата на интензивност на грип и ARI. Аритметичните и геометричните стойности се използват за оценка на седмичните честоти.

Системата представлява уеб-базиран инструмент за събиране, валидиране и анализ на данните за честотата в областните центрове на страната и за разпространение на обобщените данни до всички нива и институции, отговорни за превантивните и контролни мерки по време на грипните епидемии. Разработени са различни форми за събиране на информация за случаи на грип и ARI, заедно с програми за автоматично генериране на разнообразни обобщени ежедневни, седмични и други периодични отчети, както и динамични графики и статистически отчети с опции за избор на период, област и възрастова група. Данните се събират, докладват и анализират ежеседмично през периода 1 април – 30 октомври и всеки ден от 1 ноември до 31 март.

Информационната система отговаря на международните изисквания за специфичност, чувствителност и навременност и е лесна за използване. Повече информация и данни могат да бъдат намерени на адрес: https://grippe.gateway.bg/

Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.