Безопасността на пациентите е едно от най-важните предизвикателства пред системата на здравеопазването не само у нас, но и пред всички съвременни здравни системи.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ

В тази връзка през 2004 г. Световната здравна организация (СЗО) лансира своята инициатива за създаване на международно общество за безопасност на пациентите в глобален мащаб (Световен алианс за безопасност на пациентите). Целта е чрез този Алианс да се обединят усилията на правителствени, неправителствени, лекарски и пациентски организации на всички страни членки за редуциране на нежеланите здравни и социални последствия от инфекциите, свързани със здравните грижи (вътре болничните инфекции).

БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Целта е да се осигури по-добра информираност за тежестта на проблема и да се обединят усилията за редуциране на нозокомиалните инфекции. Разбирайки голямата тежест на заболяванията и сериозното икономическо въздействие, което вътре болничните инфекции оказват на пациентите и здравните системи по целия свят бе създадена програмата „Безопасност на пациента – глобално предизвикателство” на Световния алианс за безопасност на пациентите, чиято основна цел е намаляване на вътре болничните инфекции на световно ниво.

Когато посетите сайта ни, може да запази информация чрез браузъра ви , под формата на бисквитки. Тук може да направите настройки. Имайте на впредвид, че блокирайки някои бисквитки, може да окаже влияние върху предоставянето на по-добри услуги.